بال است که در آن تولید تجهیزات تولید شن و ماسه وجود دارد