سیستم تغذیه ریز چینی

  • سیستم مراقبت های بهداشتی UNICEF

    دانش و تحقیق مبتنی بر تغذیه از طریق مطالعات در زمینه ریز مغذی ها، غذاهای مکمل، دسترسی محلی به مواد غذایی لازم و سیستم های ارجاعی افزایش یافته است یونیسف با همکاری وزرات بهداشت درمان و آموزش

    [دریافت قیمت]