دانه های شسته شده

  • دانه های روغنی k mahsoolniazerooz

    فروش کنجد ( پاکستانی ، افغانی ، هندی ) مشخصات کنجد شسته شده آذرین 1)کنجد شسته شده آذرین تنها کنجد سرت شده لیزری در ایران، بدون دانه های سیاه و پوکی دارای

    [دریافت قیمت]