خط تولید آب معدنی

  • خط تولید آب معدنی istgah ماشین سازی

    خط تولید آب معدنی به لحاظ کارکردی شامل سه خط تولید متفاوت می باشداول سیستم فیلتراسیون آب می باشد که پس از طی فرآیندهای نمونه گیری و آزمایشات لازمه ، اقدام به گرفتن مجوز به از ساز مان های

    [دریافت قیمت]