انشان با استفاده از نیمه های قابل حمل کروپ

  • تاریخچه جواهرسازی در ایران

    با انجام آزمایش های مختلف و بررسی بسیار دقیق در روی نوک مته های جمع آوری شده در این بخش روشن شده که از آنها برای تراش سنگ لاجورد و عقیق استفاده می شده است در روی 60عدد از نوک مته هاآثار گرد سنگ

    [دریافت قیمت]