چرخ تجهیزات ایمنی

  • چرخ متر دیجیتال QLDZ01 mtrik

    تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی متر چرخ دار یا چرخ متر و یا رول متر، ابزاری برای اندازه گیری فواصل طولانی است که معمولاً بصورت استاندارد از 1 سانتی متر تا 10 کیلومتر کاربرد دارند و حتی برای برداشت

    [دریافت قیمت]