سرباره تجهیزات آجر می شود

  • آجر omranpooya

    تعریف آجر فراورده های ساختمانی است که در گونه های رسی ،شیلی و شیستی ، ماسه آهکی ،بتنی و شکل های گوناگون تولید می شود ، و عمدتا در دیوار چینی ،نماسازی و کرسی چینی ، کف سازی و کف پوشی به کار می

    [دریافت قیمت]