که نمرات زغال سنگ در زغال سنگ معادن مختلف هند موجود می باشد