چه حد از زغال سنگ مورد استفاده در زغال سنگ گیاهان اخراج