مقادیر زیاد مواد در 1 مکعب بتن M20 متر

  • بتن آماده C45 بتن پاسارگاد

    وزن مخصوص تعیین شده توسط استاندارد برای بتن 2300 کیلوگرم در متر مکعب می باشد و مقدار مواد تشکیل دهنده بتن آماده با توجه به عیار درخواستی از سوی خود مشتری تعیین می شود

    [دریافت قیمت]